ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะสัตวแพทยศาสตร์

และอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

               เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 ณ ห้อง ออดิทอเรียม ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์และอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ และสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์…
อ่านข่าวเพิ่มเติม ชมภาพบรรยากาศในงาน ภาพพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย