บัณฑิตวิทยาลัย ขอเรียนเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักวิจัย สวทช. ที่สนใจสมัครรับทุน โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
     
     สามารถส่งใบสมัครพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
     
     ตามรายละเอียดที่>> https://bit.ly/3rkrnc1

ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์