ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส

  • เป็นตู้แช่แข็งชนิดประตูแนวตั้งสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -50 ถึง -89 องศาเซลเซียส (ที่อุณหภูมิแวดล้อมไม่เกิน 32 องศาเซลเซียส)
  • ตู้มีความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร สามารถเก็บกล่องบรรจุตัวอย่างได้สูงสุด 504 กล่อง หรือบรรจุตัวอย่างได้สูงสุด 50,400 ตัวอย่าง
  • ประตูประกอบด้วย 2 ชิ้น
   • ชั้นนอกมีฉนวนกันความร้อน สามารถเปิดและปิดได้ง่าย ประตูมีขอบยาง เพื่อป้องกันการสูญเสียความเย็น
   • ประตูชั้นในแบ่งเป็น 3 ประตู พร้อมฉนวนกันความร้อนและขอบยาง เพื่อป้องกันการสูญเสียความเย็น
 ท่านสามารถจองใช้บริการตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ได้ที่ Central Lab ชั้น 8  หรือลิ้งค์จองด้านล่าง
รายละเอียดเพิ่มเติม