ช่องทางการขอรับบริการปรึกษาและประสานงาน

กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม
กรอกแบบฟอร์มที่นี่

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณวงศ์วิศว์ เจริญผล
ศูนย์วิจัยฯ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม
e-mail: research.vet.ku@gmail.com / wongvit.c@ku.ac.th
โทร. 02-797-1900 ต่อ 1312