CTL-812

Central Contract Room

ห้องติดต่อสอบถาม 

ให้บริการ

  • ติดต่อ – สอบถาม เพิ่มเติม
  • จองใช้เครื่องมือ ยืมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ฝากสารเคมี ฝากตัวอย่างงานวิจัย
    ฝากอุปกรณ์
  • ระบบคีย์การ์ด

*ภาพถ่ายบนเว็บไซต์ทุกภาพได้รับการอนุญาตจากบุคคลในภาพเพื่อการนำมาเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว