บริการใหม่จาก Central Lab (CTL)

 

    ไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen) ใช้เก็บรักษาสภาพตัวอย่างฯ เช่น การรักษาสภาพของเซลล์
การรักษาสภาพทางชีวภาพ ได้แก่ การแช่แข็งเอมบริโอ สเปิร์ม การรักษาอวัยวะที่ขนย้ายเพื่อเปลี่ยนถ่าย
การรักษาน้ำเชื้อโค/กระบือ และอื่น ๆ รวมถึงการใช้เพื่อสกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างงานวิจัย

 

พิเศษ พร้อมชุดชั้นวางสำหรับขวดขนาด 2 มิลลิลิตร จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 5 ระดับชั้น
          พร้อมกล่องบรรจุที่มีคุณภาพ

 

 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

กรุณาติดต่อขอใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วันทำการ

 

 

ติดต่อขอใช้บริการ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง (Central Lab: CTL)

ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้อง CTL-812 และ CTL-819

เบอร์ภายใน 2807 และ 2809