บริการพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัย

Research Space

ขั้นตอนการให้บริการ

แบบฟอร์ม F-CTL-03

ประเภทบริการ

 1. พื้นที่ปฏิบัติงาน (Bench Space)

          จำนวน 4 – 8 ที่นั่งต่อห้องปฏิบัติการ

ประเภทบริการ

2. พื้นที่ห้องปฏิบัติการ (Laboratory Space)

    จำนวน 4 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ CTL-7 ถึง CTL-10

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องปฏิบัติการ

 1. โต๊ะปฏิบัติการพร้อมชั้นวางของ           
 2. โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมโต๊ะวางเครื่องชั่ง 
 3. ตู้ดูดควันไอสารเคมี
 4. ตู้เก็บสารเคมี
 5. ตู้เก็บสารเคมีประเภทไวไฟ
 6. ตู้เก็บเครื่องแก้ว
 7. เก้าอี้ปฏิบัติการ
 8. ชุดล้างตาล้างตัวฉุกเฉิน
 9. อ่างน้ำ
 10. เครื่องปรับอากาศ
 11. เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง
 12. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนขนาดเล็ก
 13. เครื่องผสมสารละลาย

จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ตู้
จำนวน 1 ตู้
จำนวน 1 ตู้
จำนวน 1 ตู้
จำนวน 4-8 ตัว
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 3 ชุด
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 1 เครื่อง