ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานเครื่อง Droplet Digital PCR (ddPCR)
และ Real-time PCR

     หน่วยเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง (Central Lab: CTL) ขอเชิญอาจารย์ สัตวแพทย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานเครื่อง Droplet Digital PCR (ddPCR) และ Real-time PCR ในวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

     โดยมีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤฎีและภาคปฏิบัติการ ตามกำหนดการดังนี้

 • ภาคทฤษฎี (ไม่จำกัดจำนวน)
  • ในรูปแบบออนไลน์ (Online)
  • วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น.
  • ผ่านระบบ Cisco Webex
 • ภาคปฏิบัติการ (จำกัดจำนวน 20 ท่าน/วัน)
  • วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 รับสมัคร เฉพาะบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์
  • วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 รับสมัคร บุคคลทั่วไป/ผู้ที่สนใจ
  • ในเวลา 08.30 – 16.00 น.
กำหนดการ

เปิดให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4 – 30 เมษายน 2565

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครได้ที่ qr code
ด้านข้าง หรือลิ้งค์ด้านล่าง

สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ