ขอเชิญผู้สนใจ Download Book of Abstracts และสูจิบัตรการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60

       ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 ในหัวข้อ
เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤตสู่ความยั่งยืน
(Next Normal KASETSART: Turning Crisis into Sustainbility)    

     จึงขอเชิญผู้สนใจ Download Book of Abstracts และสูจิบัตรการประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 ได้ตามช่องทางด้านล่าง

     สูจิบัตรงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60

     Book of Abstracts งานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60

เล่มที่ 1 เล่มที่ 2 เล่มที่ 3

     และขอเชิญรับชมการบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานในงานประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 ได้ทาง งานประชุมวิชาการม.เกษตรศาสตร์ ครั้งที่60

ที่มา: งานประชุมวิชาการม.เกษตรศาสตร์ ครั้งที่60