ชุดเครื่องเพิ่มและตรวจนับปริมาณสารพันธุกรรมในหยดปฏิกิริยาด้วยวิธีดิจิทัลพีซีอาร์ Droplet Digital PCR

    หน่วยเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง (Central Lab: CTL) เปิดให้บริการชุดเครื่องเพิ่มและตรวจนับปริมาณสารพันธุกรรมในหยดปฏิกิริยาด้วยวิธีดิจิทัลพีซีอาร์ (Droplet Digital PCR) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สารพันธุกรรมเป้าหมายเช่น DNA, CDNA, RNA
เชิงปริมาณที่แน่นอน [ABSOLUTE QUANTIFICATION] โดยไม่ต้องเทียบกับกราฟมาตรฐาน [STANDARD CURVE] โดยใช้เทคนิค DROPLET DIGITAL PCR
 
เปิดให้บริการวันที่ 1 มีนาคม 2565 นี้ ที่หน่วยเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง
(Central Lab: CTL) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ภายใน 2807 หรือ 2809

ติดต่อจองเครื่องมือ