ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2565

Next Research Publication coming soon on 11 October 2022

Research Cluster II

Assoc.Prof.Dr.Nikorn Thongtip
Asst.Prof.Dr.Manakorn Sukmak

Research Cluster V

Assoc.Prof.Dr.Metha Chanda
Dr.Rungrueang Yodsheewan

Research Cluster VII

Dr.Kansuda Leelahapongsathon

Research Cluster V

Prof.Dr.Naris Thengchaisri
Dr.Sirun Tuek-Um

Research Cluster II

Asst.Prof.Dr.Tawin Inpankaew
Pornkamol Phoosangwalthong

Research Cluster V

Assoc.Prof.Dr.Gunn Kaewmongkol

Research Cluster IV

Assoc.Prof.Dr.Win Surachetpong
Jidapa Yamkasem

Research Cluster V

Asst.Prof.Dr.Tassanee Jaroensong
Supita Sunpongsri

Research Cluster II

Assoc.Prof.Dr.Win Surachetpong
Jidapa Yamkasem

Research Cluster V

Dr.Nithida Boonwittaya

Research Cluster II

Asst.Prof.Dr.Attawit Kovitvadhi
Penpicha Kongsup

Research Cluster V

Assoc.Prof.Dr.Jatuporn Rattanasrisomporn