ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2565

Next Research Publication coming soon on 11 October 2022

Research Cluster V

Assoc.Prof.Dr.Amnart Poapolathep

Research Cluster II

Assoc.Prof.Dr.Win Surachetpong

Research Cluster V

Kanokpan Sanigavatee
Assoc.Prof.Dr.Metha Chanda

Research Cluster II

Dr.Weerapun Nokkaew
Assoc.Prof.Dr.Nikorn Thongtip

Research Cluster II

Assoc.Prof.Dr.Chaithep Poolkhet
Sompit Yaemkasem

Research Cluster V

Assoc.Prof.Dr.Amnart Poapolathep

Research Cluster II

Assoc.Prof.Dr.Phitsanu Tulayakul
Atchara Dawangpa

Research Cluster V

Assoc.Prof.Dr.Wanwipa Vongsangnak
Parichart Tesena
Asst.Prof.Dr.Attawit Kovitvadhi

Research Cluster II

Asst.Prof.Dr.Wirawan Nuchchanart
Asst.Prof.Dr.Chalermkiat Saengthongpinit

Research Cluster V

Assoc.Prof.Dr.Soontaree Petchdee
Pratch Sukumolanan

Research Cluster II

Asst.Prof.Dr.Siriwadee Phromnoi
Asst.Prof.Dr.Preeda Lertwatcharasarakul

Research Cluster V

Assoc.Prof.Dr.Soontaree Petchdee
Pratch Sukumolanan

1 2 3 4 5