เปิดให้บริการแล้ว เครื่องบดและผสมสาร (Mixer Mill) และ เครื่องเขย่าสำหรับไมโครเพลท (Microplate Mixer)

              หน่วยเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง (Central Lab: CTL)  มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ เครื่องบดและผสมสาร (Mixer Mill) ยี่ห้อ Retsch รุ่น MM500 Vario และ
เครื่องเขย่าสำหรับไมโครเพลท (Microplate Mixer) ได้เปิดให้บริการแล้ววันนี้!

              Mixer Mill เป็นเครื่องบดลดขนาดหรือบดผสมตัวอย่างด้วยแรงกระแทก (Impact) และเสียดสี (Friction) สำหรับบดตัวอย่างที่มีลักษณะแข็ง แข็งปานกลาง เปราะ เส้นใย ยืดหยุ่น หรืออ่อนนุ่ม เช่นตัวอย่างประเภทพลาสติก อาหาร เซรามิก วัสดุก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ ยา เคมี เป็นต้น

คุณสมบัติเครื่องมือ

  • โถบดตัวอย่าง (Grinding jar) เป็นแบบฝาเกลียว (Screw-top)
  • สามารถบดได้ทั้งตัวอย่างแห้งและตัวอย่างเปียก
  • สามารถบดตัวอย่างได้พร้อมกัน 6 ตัวอย่าง และ
   สามารถบดตัวอย่างได้ปริมาณมากสุด 20 มิลลิลิตรต่อโถ
  • สามารถบดตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่สุดได้ถึง 8 มิลลิเมตร
  • สามารถบดตัวอย่างได้ละเอียดประมาณ 5 ไมโครเมตร
  • สามารถบดภายใต้อุณหภูมิต่ำได้
  • มีความเร็วของการเขย่าเมื่อบด ตั้งแต่ 180 – 2,100 รอบต่อนาที
  • สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 10 วินาที ถึง 8 ชั่วโมง
  • สามารถตั้งรอบการบดซ้ำ (Repeat) รวมเวลาบดสูงสุดได้ถึง 99 ชั่วโมง

              เครื่องเขย่าสำหรับไมโครเพลท (Microplate Mixer)
ใช้สำหรับเขย่าหรือผสมสารตัวอย่างให้เข้ากัน

 คุณสมบัติเครื่องมือ

  • ใช้สำหรับไมโครเพลทขนาด 96-well plate
  • สามารถเขย่าได้สูงสุดพร้อมกันครั้งละ 2 เพลท
  • สามารถปรับความเร็วรอบได้ในช่วง 0 – 1,500 รอบต่อวินาที
  • ทิศทางการเขย่าเป็นรูปแบบวงกลม (Orbital Shaking) วงรอบการหมุนขนาด 4.5 มิลลิเมตร
  • รองรับน้ำหนักตัวอย่างพร้อมไมโครเพลทสูงสุดที่ 0.5 กิโลกรัม

สามารถติดต่อเข้าใช้งานเครื่องมือได้แล้วที่
หน่วยเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง (Central Lab: CTL)
ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หรือ โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ภายใน 2807 หรือ 2809