ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สวทช.
ขอแบ่งปันหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์หมวด
“มาตรฐานและจริยธรรม”

     ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สวทช. ขอแบ่งปันหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ หมวด
“มาตรฐานและจริยธรรม” ดังนี้

    1.  เรื่องจริยธรรมการวิจัย 01
    2.  เรื่องจริยธรรมการวิจัย 02
    3.  เรื่องจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ
    4.  เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สามารถลงทะเบียนเรียนฟรี! มีแบบทดสอบ พร้อมใบประกาศนียบัตร ได้ที่ด้านล่าง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สวทช.
โทร 02 564 7000 ต่อ 71844 (ณัฐพัชร์)
หรือ ORI@nstda.or.th

ที่มา: NSTDA