สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 11 (ขยายเวลารับสมัคร ถึง 31 ก.ค. 67)

   

“สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 11

ในรูปแบบบรรยายปากเปล่า (Oral Presentation) หรือแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ภายใต้แนวคิดหลัก “Vaccines for a Borderless World: วัคซีนภายใต้บริบทโลกไร้พรมแดน” โดยท่านที่สนใจสามารถส่งแบบแสดงความจำนงเสนอผลงานวิชาการ พร้อมบทคัดย่อ มายังสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

หนังสือเชิญเข้าร่วม (ขยายเวลารับสมัคร) แบบเสนอความจำนงเสนอผลงานวิชาการ พร้อมบทคัดย่อ

ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ