สวพ.มก. ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง
“เขียนข้อเสนอการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน?”

ลงทะเบียน เข้าร่วมฟังบรรยาย

ที่มา: สวพ.มก.