สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วม โครงการจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2567

 

                  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

                     การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2567

                     โดยวิทยากร  Dr. Andrew John Warner

                     ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08:30-16:00 น.

                     ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมและการสมัคร

  • เป็นอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ขึ้นทะเบียนนักวิจัย กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะอาจารย์ นักวิจัย มก.เท่านั้น)
  • สมัครเข้าอบรมได้ที่ลิงค์ด้านล่างภายในวันที่ 14 มีนาคม 2567 พร้อมส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ร่างผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ (Manuscript Draft ที่สมบูรณ์ประมาณ 60-70% ขึ้นไป)  *** ผู้เข้าอบรมฯ จะได้รับสิทธิ์เข้าอบรม 20 คนแรก ตามลำดับการส่งบทความมาที่ฝ่ายจัดอบรมฯ เท่านั้น  ***
  • ผู้เข้าอบรมโปรดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ร่างผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ (Draft Manuscript)  มาที่ นายธีรศักดิ์ สุนทรา theerasak.su@ku.th ภายในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567  เวลา 16.30 น. เพื่อจะส่งให้ Dr. Andrew Warner จัดทำเอกสารประกอบการอบรม (Exercise book)
  • ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากยืนยันเข้าอบรมแล้วไม่เข้าอบรมหรือเข้าอบรมไม่เต็มเวลาตลอดหลักสูตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากส่วนงานต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม
  • ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตรทั้ง 2 วัน โดยไม่สามารถให้ผู้อื่นเข้าอบรมแทนได้

 

การอบรมจัดขึ้น 2 วัน

วันที่ 21 มีนาคม 2567 : เป็นภาคบรรยายภาษาอังกฤษ

วันที่ 22 มีนาคม 2567 : เป็นภาคปฏิบัติ ขอความกรุณาท่านนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

ที่มา: สวพ.มก.