ขอเชิญร่วมงานสัมนาวิชาการ ( Hybrid Seminar)
ในหัวข้อ Synthetic Biology for Sustainable Development for Agriculture and Food

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมนาวิชาการ ( Hybrid Seminar) ในหัวข้อ Synthetic Biology for Sustainable Development for Agriculture and Food
 
     พบกับอาจารย์ นักวิจัยชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีววิทยาระบบ และชีววิทยาสังเคราะห์ ที่ในครั้งนี้จะมาพูดเกี่ยวกับ ชีววิทยาสังเคราะห์กับการเกษตรและอาหาร รวมไปถึงโอกาสในทางเศรษฐกิจของธุรกิจชีววิทยาสังคราะห์ ในประเทศไทย
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ทั้งในรูปแบบ ออนไลน์ และ ออนไซต์ ที่ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ที่มา: KUSynBio