การประชุมระดมสมองออนไลน์เรื่อง”การจัดทำประเด็นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

   ขอเชิญชวนอาจารย์ สัตวแพทย์และนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง/สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมระดมสมองออนไลน์ (จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม) โดยการ scan QR code หรือคลิกปุ่มลงทะเบียน
ภายในวันที่ 21 ก.พ. 65 นี้
     รายละเอียดตามรูปด้านล่าง
ลงทะเบียนที่นี่! เอกสารเพิ่มเติม1 เอกสารเพิ่มเติม2

ที่มา: วช.