ปิดปรับปรุง Website Central Lab จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 65

ปิดปรับปรุงระบบจองเครื่องมือ จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 65

หากท่านต้องการติดต่อขอใช้เครื่องมือและบริการต่างๆ ของ Central Labท่านสามารถติดต่อได้ที่ ดร.ชลธิชา (กวาง) ขุนพรม โทร 2809 และ
คุณเนียรวรรณ (หนึ่ง) มีเจริญ โทร 2807
ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ตึกโรงพยาบาลสัตว์เก่า) คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้