ผู้ประสานงานกลุ่มงานวิจัย

รศ.น.สพ.ดร.มานะกร สุขมาก
Assoc.Prof.Dr.Manakorn Sukmak

fvetmksu@ku.ac.th

ผู้ช่วยผู้ประสานงานกลุ่มงานวิจัย

  • Thavorasak, T., Chulanetra, M., Glab-Ampai, K., Teeranitayatarn, K., Songserm, T., Yodsheewan, R., Sae-Lim, N., Lekcharoensuk, P., Sookrung, N. & Chaicumpa, W. (2022). Novel Neutralizing Epitope of PEDV S1 Protein Identified by IgM Monoclonal Antibody. Viruses, 14(1), 125.