ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือ
ด้านอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet food) และ
ด้านเนื้อจากห้องแล็บ (Cultured meat)

  ด้วยความร่วมมือของคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสร้างความร่วมมือในด้านอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet food) และด้านเนื้อจากห้องแล็บ (Cultured meat) ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถ และ ทางออนไลน์
ที่ website: ku-ed.webex.com หรือรับชมได้ตามลิ้งค์ และ qr code ด้านล่าง
Link สำหรับเข้าห้องประชุม

Meeting number: 2517 243 0646
Password: 12345678